Christian Gleim – BBI 2020 Q4 (Thema: frei) – Himmelszeig